Charakteristika spoločnosti

PREDMETOM PODNIKANIA SÚ DODÁVKY, MONTÁŽ, OPRAVY A ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ PRE NEVÝROBNÉ A VÝROBNÉ OBJEKTY PRE CHEMICKÝ, STROJÁRENSKÝ PRIEMYSEL A ENERGETIKU.

Zobraziť celú charakteristiku
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA :
- ROZVODY A ZARIADENIA MaR
- ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA
- KÁBLOVÉ ROZVODY VŠETKÝCH DRUHOV BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA
- NAPÁJACIE TRAFOSTANICE 0,4; 6,3; 110; 220 KV
- STOŽIAROVÉ OSVETLENIA
- BLESKOZVODY A UZEMNENIA
- ODBORNO-TECHNICKÉ PREHLIADKY OLEJOVÝCH TRANSFORMÁTOROV VN, VVN
- REGENERÁCIA IZOLAČNÝCH OLEJOV
- ODBORNO-TECHNICKÉ PREHLIADKY VYPÍNAČOV VN, VVN VŠETKÝCH TYPOV
- VÝROBA ROZVÁDZAČOV


OPRAVY ELEKTRICKÝCH STROJOV :
- OPRAVY NÍZKONAPÄŤOVÝCH ELEKTROMOTOROV
- OPRAVY VYSOKONAPÄŤOVÝCH ELEKTROMOTOROV
- OPRAVY GENERÁTOROV, BUDIČOV
- VÝROBA VEĽKÝCH VINUTÍ DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM
- MECHANICKÉ OPRAVY VŠETKÝCH DRUHOV TOČIVÝCH STROJOV

Skryť celú charakteristiku