Charakteristika spoločnosti

Personálna agentúra s pôsobením v Nemecku a na Slovensku