Charakteristika spoločnosti

V súčasnosti slovenská spoločnosť ENCO s.r.o. zamestnáva na Slovensku viac ako 600 ľudí a v zahraničí viac ako 90. Administratívna centrála sídli v Bratislave, dcérske spoločnosti - výrobné strojárske podniky sa nachádzajú v Dubnici nad Váhom, Piešťanoch a Beluši. Takmer 90% produkcie spoločnosti ide na export zákazníkom z krajín Nemecko, Holandsko, Dánsko, Maďarsko, Belgicko, Rakúsko, Španielska a Česká republika. Vďaka vysokým nárokom zákazníkov a dlhoročným skúsenostiam je spoločnosť ENCO s.r.o. schopná dlhodobo dodávať výrobky ako zdravotnícka technika, čisté priestory, krby a grily svojim odberateľom na najvyššej kvalitatívnej úrovni.