Charakteristika spoločnosti

ENBRA Slovakia s.r.o. je obchodno-distribučná spoločnosť pôsobiaca v oblasti meracej, regulačnej a vykurovacej techniky. Založená v Čechách v roku 1991. V súčasnosti pôsobiaca v štyroch krajinách Európy. Obchodné aktivity spoločnosti sú zamerané na priamy predaj produktov, realizáciu zákaziek, službu rozúčtovanie a metrologické služby.
http://www.enbra.sk/sluzby/spolecnost/

Ponuky práce: ENBRA SLOVAKIA, s.r.o.

1 - 1 z 1