Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť je etablovaná značka pre výučbu detí v predškolskom a školskom veku s niekoľkoročnými skúsenosťami. Spoločnosť sa venuje aj organizovaniu táborov, narodeninových osláv a iným animátorským aktivitám pre deti. Výučbu vedú výlučne naši vyškolení lektori a animátori a lekcie prebiehajú priamo na základných a materských školách a v našom Centre kreatívneho vzdelávania v Bratislave. Viac informácii o nás nájdete na webe www.chameleon.land