Charakteristika spoločnosti

EMP, s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca v oblasti strojárskej výroby a priemyselnej automatizácie.