Charakteristika spoločnosti

Zameranie našej spoločnosti je predovšetkým na maloobchod, hotelové, reštauračné a stravovacie služby v Zlatých Moravciach a v blízkom okolí.