Charakteristika spoločnosti

Veľvyslanectvo zastupuje a reprezentuje Kórejskú republiku na Slovensku. Kórejská a Slovenská republika nadviazali vzájomné diplomatické vzťahy v roku 1993. V roku 2005 bolo na úrovni chargé d’affaires zriadené Kórejské zastupiteľstvo v Bratislave, ktoré bolo v januári 2007 povýšené na veľvyslanectvo.

Ponuky práce: Embassy of Republic of Korea

1 - 1 z 1