Charakteristika spoločnosti

Poľnohospodárske družstvo v Hôrke nad Váhom predstavuje moderný a dynamicky sa rozvíjajúci poľnohospodársky podnik vlastnený obchodnou spoločnosťou Ematech s.r.o. Radošina využívajúci najmodernejšiu techniku a strojové vybavenie.
Družstvo súčasne predstavuje podnik na propagáciu a testovanie najnovšej techniky dodávanej spoločnosťou Ematech.