Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá trieskovým obrábaním materiálov na CNC a klasických strojoch.