Charakteristika spoločnosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odboroch stomatológia a čeľustná ortopédia.
Poskytujeme vysoko kvalitnú zubnú starostlivosť a komplexné stomatologické úkony z oblasti záchovnej stomatológie, zubnej protetiky, endodoncie a zubnej estetiky. Veľký dôraz kladieme najmä na prevenciu a radiodiagnostiku. Našim hlavným cieľom je nielen kompletná sanácia chrupu ale s ohľadom na dlhodobú úspešnosť liečby aj odstránenie príčin, ktoré vzniknuté problémy spôsobili. Disponujeme moderným prístrojovým a materiálovým vybavením.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.medisaf.sk