Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť zaoberajúca sa prácou v obore elektroinštalácií. Zameriavame sa silnoprúd, slaboprúd, zabezpečovacie systémy, bleskozvody, prípojky NN.