Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť zaoberajúca sa prácou v elektroinštalácií. Zameriavame sa silnoprúd, slaboprúd, zabezpečovacie systémy, bleskozvody, prípojky NN. Robíme aj revízie a prípadne odstraňovanie závad, pracujeme na väčších projektoch ako je rekonštrukcia futbalového štadióna v Dubnici nad Váhom, rekonštrukcie MŠ, výstavba bytových komplexov a pod.

Ponuky práce: ELZETtech, s. r. o.

1 - 1 z 1