Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ELTECO, a.s. "v konkurze" ponúka široký sortiment výrobkov a služieb vyhovujúcich národným a medzinárodným normám a požiadavkám systému kvality ISO 9001. Dodáva komplexné riešenia na kľúč. Hlavným produktom sú kogeneračné jednotky, motorgenerátory a pohonné agregáty poháňané spaľovacími motormi na rôzne druhy palív (nafta, kvapalné biopalivá, zemný plyn, bioplyny) s výkonom od 6 do 2000 kW, rozvíja sa oblasť alternatívnych zdrojov. Spoločnosť je zároveň výrobcom zdrojov nepretržitého napájania s vlastnou výskumnou činnosťou s následnou výrobou, inštaláciou a servisom zariadení. Výrobky sa uplatňujú v rôznych oblastiach priemyslu, výpočtovej techniky, pri napájaní riadiacich systémov v energetike, v telekomunikáciách, v informatike, v zdravotníctve, zabezpečovacej technike v doprave, pri riadení robotizovaných procesov a pracovísk, pri meraniach a riadení ekologických procesov, pri spracovaní údajov v bankách a finančníctve a pri napájaní technológií inteligentných budov.