Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zastupuje japonský nadnárodný koncern OMRON, ktorý vyrába prvky priemyselnej automatizácie - jedná sa v stručnosti o prvky ako snímače, regulátory, frekvenčné meniče, servopohony, roboty, priemyselné obrazovkové terminály, programovateľné logické automaty (PLC), kamerové inšpekčné systémy atď.
Naša spoločnosť poskytuje kompletnú technickú a obchodnú podporu a školenia pre nových užívateľov prvkov OMRON.
Okrem iného poskytujeme pomoc pri návrhu konfigurácie riadenia a programovaní nových výrobných technológií vo všetkých oblastiach priemyslu.