Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom značkovej konfekcie a stavebnou činnosťou.