Charakteristika spoločnosti

V ELRES s.r.o. máme k dispozícii revíznych technikov, projektantov, bezpečnostných technikovch a montážnych pracovníkov, ktorí majú dlhoročnú prax vo výrobe rozvádzačov a realizácii elektroinštalačných prác.
Spoločnosť ELRES s.r.o. vykonáva aj pravidelné a špeciálne revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky) pre všetky časti elektroinštalácie v priemyselných objektoch, výrobných prevádzkach, firemných priestoroch, obchodných prevádzkach a všade, kde sú revízie rozvodov a zariadení potrebné.