Charakteristika spoločnosti

spoločnosť ELNEA, a.s. vlastní administratívnu budovu, zaoberá sa prenájmom kancelárskych priestorov