Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá dodávkou, montážou, opravami a revíziami požiarnotechnických zariadení - elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru, zabezpečovacích systémov, kamerových systémov po celom území Slovenskej republiky.