Charakteristika spoločnosti

Mladá, dynamická a rýchlo sa rozvíjajúca firma, ktorá ma za sebou ľudí so skúsenosťami. Prioritou spoločnosti je dôraz na profesionálny prístup k zákazníkom a projektom. Profesionalita organizačno - technické vybavenie a personálne obsadenie spoločnosti zaručuje kvalitu nami ponúkaných riešení a služieb. Gro našej práce tvorí spolupráca s nadnárodnými spoločnosťami v oblasti FTTx riešení (Fiber to the x).