Charakteristika spoločnosti

Hotelierstvo, Gastronómia, Wellness, Konferencie, Teambuildingy, Spoločenské akcie