Charakteristika spoločnosti

ElektroSystem AM, spol. s r.o. poskytuje elektroinštalačné a elektromontážne práce a dodávky elektrických zariadení do 35 kV v objektoch bez nebezpečenstva a s nebezpečenstvom výbuchu. Zabezpečujeme projekciu, montáž, dodávky, opravu, revíziu a servis silnoprúdových elektrických zariadení a slaboprúdových komunikačných a technických protipožiarnych systémov. Sme výrobcom elektrických rozvádzačov a dodávateľom nabíjacích systémov pre elektromobily. Spoločnosť sa v oblasti svojho zamerania postupne prepracovala medzi dôveryhodné a uznávané firmy na slovenskom trhu. https://www.esam.sk/