Charakteristika spoločnosti

Dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť zaoberajúca sa recykláciou vyradených elektrických a elektronických zariadení a plastov.