Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. pôsobí v oblasti nakladania s ostatným a s nebezpečným odpadom.

Zobraziť celú charakteristiku
Je držiteľom autorizácie na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení takmer všetkých kategórií v zmysle prílohy č. 6 zákona NRSR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
V súčasnosti prevádzkuje jedny z najmodernejších recyklačných technológií na spracovanie chladiacich a mraziacich zariadení, osvetľovacích zariadení a svetelných zdrojov (žiarivky, výbojky) a ostatného elektroodpadu. Technologická úroveň liniek spĺňa tie najprísnejšie kritériá na spracovanie, ktoré určuje nielen legislatíva SR ale aj EÚ.

Okrem samotného spracovania spoločnosť zabezpečuje pomocou zberových spoločností odvoz elektroodpadu z územia celej SR a zhodnotenie ostatných odpadov vrátane opotrebovaných batérií, akumulátorov a plastov.

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: ELEKTRO RECYCLING, s. r. o.

1 - 3 z 3