Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie siete obchodov.