Charakteristika spoločnosti

priemyselné elektro inštalácie
elektroinštalačné práce
montáž elektrických zariadení
projekty v západnej Európe
spolupráca na vysokej úrovni