Charakteristika spoločnosti

Veľkoobchod s potravinami, distribúcia suchého a mrazeného tovaru.