Charakteristika spoločnosti

Softverová firma pôsobiaca v oblasti CAD systémov