Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Ekoslov Consulting, s.r.o. vznikla na základe dopytu po poradenských a konzultačných službách v oblasti investičných zámerov a spracovania rozvojových projektov zo strany subjektov súkromného, verejného, ale aj tretieho sektora. Na trhu pôsobí od roku 1993. Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytnúť klientovi komplexný servis služieb, počínajúc posúdením projektového zámeru a končiac úspešným ukončením projektu.

Ponuky práce: Ekoslov Consulting, s.r.o.

1 - 1 z 1