Charakteristika spoločnosti

Ekonomický ústav SAV je vedecko-výskumné pracovisko SAV zaoberajúce sa aktuálnymi otázkami vývoja domácej a svetovej ekonomiky. Ústav rieši zásadné problémy z oblasti mikroekonómie, makroekonómie, svetovej ekonomiky a publikuje výsledky práce.

Ponuky práce: Ekonomický ústav SAV

1 - 1 z 1