Charakteristika spoločnosti

Stavebno dopravná spoločnosť