Charakteristika spoločnosti

Priemyselná a krajinná ekológia