Charakteristika spoločnosti

Naša firma EKOHEAT s.r.o. pôsobí v oblasti likvidácie kuchynských odpadov už od roku 2011.