Charakteristika spoločnosti

Výstavba vodovodov, kanalizácii, obytných domov