Charakteristika spoločnosti

Rýchlorastúca ekologická taxi služba pôsobiaca v mnohých mestách na západnom a strednom Slovensku