Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá vedením účtovníctva, vypracovávanie miezd, podávanie výkazov, zakladaním s.r.o. a rôznych aktivít spojených s účtovníctvom.