Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytuje služby v oblasti spracovania účtovníctva a miezd.