Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť zaoberajúca sa prevádzkovaním gastra prevádzky , celodenný bar.