Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná kamiónová preprava v štátoch EÚ ( Rakúsko, Nemecko, Taliansko ).