Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť prevádzkuje verejnú lekáreň, ktorej základnou prioritou je zdravie pacientov.