Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť EFIN, spol. s r.o. je zakladateľom a prevádzkovateľom vernostného programu Sphere, ktorý je najväčším vernostným programom svojho druhu realizovaným na území Českej a Slovenskej republiky. Spoločnosť pôsobí na trhu vernostných programov 25 rokov. Výhody a zľavy tohoto programu je možné využiť v celej Českej a Slovenskej republike v širokom spektre odborov. V súčasnej dobe je týchto možností viac ako 10 000. Viac na www.sphere.sk.