Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť EFG Slovakia sústreďuje svoje aktivity na dodávky konkrétnych slaboprúdových systémov a systémovú integráciu v oblasti bezpečnosti, identifikácie a taktiež komunikácie. Na slovenskom trhu pôsobí dcérska spoločnosť českej matky EFG CZ viac ako 25 rokov, disponujeme vlastnou vývojovou základňou HW a SW a podieľame sa na významných projektoch v petrochemickom či farmaceutickom priemysle.