Charakteristika spoločnosti

Sme Rodinná spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2002, kde v oblasti facility služieb tvoríme flexibilne, efektívne a udržateľne hodnoty pre našich klientov. Úspech staviame na nemenných Rodinných hodnotách a pevných medziľudských vzťahoch v internom a externom prostredí. Našim zámerom je stále stúpajúce a komplexne poskytovanie profesionálnych produktov a služieb vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia s dôrazom na životné prostredie, komfort a zdravie človeka. www.edymax.com