Odborný pracovník pre verejné obstarávanie

EDYMAX Facility Management SE

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.2.2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (platová trieda 8 – príloha č. 1 – 448,5 + osobný príplatok do výšky 642,50)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vykonáva činnosti a zodpovedá za koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania v NOC, vrátane rozhodovania o použití metódy verejného obstarávania, definovania podmienok vybranej metódy verejného obstarávania a koordinovania práce s ostatnými organizačnými zložkami v NOC pri obstarávaní tovarov, prác a služieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), pri dodržiavaní ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných riadiacich aktov NOC;
- vykonáva činnosti verejného obstarávania pre Národné projekty NOC, ktorých dodávky sú hradené zo štrukturálnych fondov okrem agendy spojenej so zabezpečením výkonu kontroly tohto verejného obstarávania vykonávaného Riadiacim orgánom Úradu vlády SR a Sprostredkovateľským orgánom rezortu kultúry MK SR,
- metodicky usmerňuje účastníkov procesu – zamestnancov, tak aby boli dodržané platné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní;
- pripravuje podklady pre elektronické trhovisko a zabezpečuje proces obstarávania cez elektronický kontraktačný systém (EKS);
- navrhuje, predkladá na schválenie a realizuje podrobný plán verejného obstarávania v NOC,
- sleduje jeho čerpanie;
- pripravuje, zadáva a realizuje verejné obstarávanie, (výzvy, oznámenia, súťažné podklady, komunikuje s uchádzačmi, vysvetľuje podmienky účasti, vyhodnocuje ponuky, vykonáva revízne postupy);
- spracováva dokumenty k podpisu a vybavuje korešpondenciu súvisiacu s realizáciou verejného obstarávania (návrhy na zriaďovanie komisií a menovanie členov komisií, zabezpečenie čestných vyhlásení členov komisií, vypracováva zápisnice, oznámenia, žiadosti);
- organizuje otváranie obálok s ponukami verejného obstarávania,
- vyhodnocuje ponuky s členmi komisií pre verejné obstarávanie a dohliada na dodržiavanie postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní,
- zastupuje verejného obstarávateľa - NOC v konaniach na Úrade verejného obstarávania a plnením povinností voči Úradu verejného obstarávania,
- spolupracuje v oblasti verejného obstarávania s MK SR,
- zabezpečuje v NOC kompletnú evidenciu, ukladanie a ochranu registratúrnych záznamov o verejnom obstarávaní vrátane sledovania čerpania zmlúv;
- zabezpečuje zverejňovanie informácii o verejnom obstarávaní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
- vykonáva základnú finančnú kontrolu pri všetkých operáciách súvisiacich najmä s dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní a dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov o hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a príslušnými vnútornými aktmi riadenia v NOC;
- aktualizuje smernicu a postupy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v príslušných vnútorných riadiacich aktoch NOC týkajúcich sa verejného obstarávania.

Zamestnanecké výhody, benefity

 pružný pracovný čas
 5 dní dovolenky navyše
 príspevok na stravovanie
 možnosť výučby anglického jazyka v rámci inštitúcie

Informácie o výberovom konaní

 znalosť procesov verejného obstarávania
 systematický a zodpovedný prístup k práci

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

Štátna správa, verejná správa a samospráva

Spoločnosť pre ktorú je pozícia obsadzovaná: Organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

Ekonómia

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 proaktivita
 asertivita
 samostatnosť a komunikatívnosť
 IT gramotnosť

Počítačové znalosti: MS Office (Word, Excel, Outlook)
Úroveň ovládania: pokročilý
Iné znalosti: skúsenosti s prácou v EKS, EVO

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

EDYMAX - OKAMŽITÁ PRÁCA

• EDYMAX je jednou z najsilnejších personálnych spoločností pôsobiacich na
pracovnom trhu
• EDYMAX - istota, kvalita a tradícia :
15 rokov pôsobenia prinieslo prácu pre 96 000 ľudí nielen na Slovensku ale i v
Českej republike a v Nemecku.
• Našimi klientmi sú renomované spoločnosti v automobilovom,
elektrotechnickom a strojárskom priemysle, prácu ponúkame nielen vo
výrobných procesoch, ale aj pre pozície so značnou mierou odbornosti a vyššími
kvalifikačnými požiadavkami.
• Pre 4 000 našich zamestnancov zabezpečujeme v EDYMAXe istotu stabilnej
práce, pravidelnú výplatu mzdy, sociálne istoty a zázemie silného partnera s
veľkým rozsahom zamestnaneckých výhod.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

EDYMAX SE
Hurbanová 21
085 01 Bardejov
www.edymax.com www.okamzitapraca.sk
ID: 3553850   Dátum zverejnenia: 5.12.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (platová trieda 8 – príloha č. 1 – 448,5 + osobný príplatok do výšky 642,50)