- štúdie nových vedení VVN, ZVN
- staticko-konštrukčný návrh stožiarov a základov pre nové vedenia VVN a príbuzné typy priestorových prútových konštrukcií,
- projekty opráv a rekonštrukcií postavených starých vedení VVN a ZVN
- statické posudky existujúcich stožiarov a základov a návrh ich opravy,
- výrobná a montážna dokumentácia stožiarov,
- technicko-konzultačná činnosť pre projekty mechanických skúšok stožiarov,
- inžiniersko-konzultačná činnosť pre vyššie uvedené oblasti.

Ponuky práce: EDWIN s.r.o.

1 - 1 z 1