Charakteristika spoločnosti

Projekt Edumio pomáha firmám a podnikateľom s byrokratickými povinnosťami. Zabezpečujeme zákonne oblasti ako BOZP, PO, PZS, GDPR, Hygienu či Rekeračné príspevky. Firmy a podnikatelia nás kontaktujú, pretože pre tieto oblasti potrebujú silného a fundovaného partnera, ktorý ich odbremení od povinností, správne im poradí a služby zabezpečí tak, aby sa poverené osoby a podnikatelia mohli venovať svojmu biznisu a nestrácali čas a energiu so zabezpečním zákonnych nariadení.
Byrokraciu za firmy a podnikateľov riešime efektívne, rýchlo, bezpečne a snažíme sa čo najviac podporiť životné prostredie vďaka modernému prístupu k procesom zabezpečovania služieb.
Naše ďalšie projekty: www.edumio.sk, www.edumio.cz, www.gastromio.sk, www.education.sk, www.kurzy.sk, www.konferencie.sk a iné.