Charakteristika spoločnosti

Edumio je revolučná ONLINE platforma, ktorá pomáha podnikateľom a firmám vysporiadať sa so zložitými legislatívnymi procesmi. Kombináciou e-learningu a odborných partnerov z rôznych oblastí je Edumio jednoduchším a komplexným riešením BOZP, PO, PZS, GDPR, hygieny a pod. pre viac ako 1500 firiem na Slovensku. Edumio je súčasťou firmy Education, s.r.o., pod ktorú patria aj ďalšie úspešné projekty ako kurzy.sk, hotely.sk, konferencie.sk.