Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby automobilových súčiastok.