Charakteristika spoločnosti

Pohrebná služba - Správa cintorína
Prevoz zosnulých, počiatočná starostlivosť o zosmulých, výkop hrobových miesta, úprava hrobu po obrade, údržba cintorína, kosenie trávnatých plôch, čistenie chodníkov, hrabanie, zametanie lístia...

Ponuky práce: Edita Kašíková

1 - 1 z 1