Charakteristika spoločnosti

Materská spoločnosť Tatár Pékség Kft., ktorá je súčasťou siete potravinárskeho priemyslu pôsobí na maďarskom trhu už 39 rokov.
Naše podnikanie je jedným z troch najväčších výrobcov a predajcov mrazených pekárenských výrobcov pôsobiaca na domácom trhu už viac ako 15 rokov, a sústavne sa rozvíja. V súčasnosti udržiavame kontakty prostredníctvom 3 regionálnych zástupcov a 3 vodičov nákladných automobilov s 250 domácimi partnerskými pekárňami.