Inženýr/ka - Ingenieur/inn

EDAG – Jsme součástí koncernu EDAG Group a jako významný partner nabízíme pokrokové řešení zaměřené na aktuální postavění úkolů ve vývoji automobilů a zařízení pro jejich výrobu.
Jméno EDAG znamená pro naše zákazníky z průmyslu mobility celistvou vývojovou kompetenci pro výrobu vozidel. Celosvětově pracujeme na nových, inovativních procesech ve vývoji automobilů.

S více než 30 pobočkami a s přes 6.500 zaměstnanci je EDAG schopný nabídnout výkonné spektrum „uzavřeného procesního řetězce“ v celém světe s orientací na zákazníka.
V České republice sídlíme v Mladé Boleslavi.
Naši zaměstnanci představují rozhodující faktor pro úspěch v našem podnikání.
U firmy EDAG neovlivňuje kariérní cestu titul, nýbrž nasazení, výkon a sociální kompetence.
Týmový duch a odborně rozšiřující se myšlení jsou pro nás stejně rozhodující pro společný úspěch jako odborná kompetence a know-how.
Díky samostatné práci v projekčním týmu přebíráte odpovědnost. K tomu v dalších krocích přicházejí jiné a nové výzvy. Pomocí odborné projektové činnosti budete stále rozvíjet vaše znalosti.
Chceme, aby jste se neustále rozvíjeli: společně se svým odborným nadřízeným a EDAG-personálním rozvojem Vás podpoříme cílenými opatřeními v oblasti dalšího vzdělávaní.
K tomu máte jako angažovaný zaměstnanec otevřenou cestu k úspěšné odborné nebo manažerské kariéře.

Rádi přijmeme, také absolventy, na následující pozice:
  • Konstrukce výrobních zařízení
  • Simulace RobCad
  • plánování karosárny
  • plánování montáže
  • plánování tvářecí technologie

Nabízíme inovativní pracovní prostředí orientované na budoucnost s atraktivním osobním rozvojem a konstrukčními možnostmi.

Nabízíme:
zajímavé mzdové ohodnocení
13. plat
25 dní dovolené
flexibilní pracovní dobu
moderní pracovní prostředí
školení v oboru, jakykové kurzy
příspěvek na stravování ve formě stravenek
Další zaměstnanecké výhody v závislosti na délce pracovního poměru (30 dní dovolené, služební auto, podíl na zisku firmy-14.plat aj.)

Studentům nabízíme možnost praxe, podporu při tvorbě diplomové práce.

Zaujala Vás některá z našich nabízených volných pracovních míst?
Pak bychom se měli lépe poznat

Zašlete nám prosím motivační dopis a Váš životopis v českém/slovenském a německém jazyce na adresu:
EDAG – Wir sind Bestandteil des Konzerns EDAG Group und als bedeutender Engineering-Partner bieten wir zukunftsweisende Lösungen für die aktuellen Aufgabenstellungen in der Entwicklung von Fahrzeugen und Produktionsanlagen.
Der Name EDAG steht bei unseren Kunden aus Mobilitätsindustrie für ganzheitliche Entwicklungskompetenz im Fahrzeugbau. Weltweit arbeiten wir an neuen, innovativen Prozessen in der Fahrzeugentwicklung.

Heute über 30 Niederlassungen und über 6.500 Mitarbeiter ist EDAG in der Lage, das Leistungsspektrum der „geschlossenen Projektkette“ weltweit und kundennah anzubieten.
In Tschechien befindet sich unsere Niederlassung in Mladá Boleslav.
Unsere Mitarbeiter stellen den entscheidenden Faktor für den Erfolg unseres Unternehmens dar.
Nicht ein Titel beeinflusst den Karriereweg bei EDAG, sondern Einsatz, Leistung oder Sozialkompetenz. Teamgeist und fachübergreifendes Denken sind für uns genauso entscheidend für den gemeinsamen Erfolg wie Fachkompetenz und know-how.
Durch selbständige Arbeit im Projektteam übernehmen Sie Verantwortung. Neue und andere Herausforderungen kommen in weiteren Schritten dazu. Sie erweitern permanent durch fachübergreifende Projektarbeit Ihre Kompetenz.
Wir wollen, dass Sie sich weiter entwickeln: Gemeinsam mit ihrem Fachvorgesetzten und EDAG Personalentwicklung unterstützt EDAG Sie durch gezielte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.
Dabei steht Ihnen als engagierten Mitarbeitern bei uns der Weg offen für eine erfolgreiche Fach- oder Führungslaufbahn.


Gerne stellen wir, auch Berufsanfänger/innen, für folgende Fachthemen ein:
  • Konstruktion von Fertigungsanlagen
  • Simulation RobCad
  • Prozessplanung Karosseriebau
  • Planung Montage
  • Planung Umformtechnik

Wir bieten Ihnen ein innovatives, zukunft-orientiertes Arbeitsumfeld mit attraktiven persönlichen Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Wir bieten Ihnen:
ein interessantes Gehalt
13. Monatsgehalt
25 Tage Urlaub
flexible Arbeitszeiten
moderner Arbeitsplatz
Fachschulungen, Sprachkurse
Essenszuschuß in Form Essenskupons
bei längeren Betriebszugehörigkeiten weitere Vergünstigungen

Für Studenten bieten wir die Möglichkeit eines realitätsnahen Praktikums und der Durchführung der Bachelor/Master Arbeit. .

Sind Sie an einer dieser interessanten Positionen in unserem Unternehmen interessiert? Dann sollten wir uns kennenlernen.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen in Tschechisch/Slowakisch und Deutsch an:


EDAG CZ s.r.o.
Tř. Václava Klementa 1459
– Bondy Centrum –
293 01 Mladá Boleslav
Tschechische Republik
Personální oddělení/Bewerbermanagement:
Frau/Slečna Daniela Volfová
personal-hr@edag.cz


ID: 1352458   Dátum zverejnenia: 12.1.2017