Charakteristika spoločnosti

EDAG Production Solutions (EDAG PS) je ako 100%-ná dcérska spoločnosť súčasťou koncernu EDAG Group a špecializuje sa na vývoj kompletných závodov/tovární ako aj výrobných zariadení v oblasti automotive a ich procesov. Predstavuje tak perfektné rozhranie medzi vývojom produktu a výrobou zariadení.
Ako engineeringový partner s celosvetovou pôsobnosťou v 28 lokalitách s viac ako 1400 zamestnancami pracujeme celosvetovo prepojení v blízkosti zákazníka na nových inovatívnych projektoch a ponúkame progresivné riešenie s ohľadom na aktuálne postavenie úloh vo vývoji vozov a výrobných zariadení. Od vývoja závodu, procesov a zariadení k optimalizácii nákladov. V Českej republike sa naša pobočka nachádza v Mladej Boleslavi.