Charakteristika spoločnosti

nákup, predaj čistiacich a dezinfekčných prostriedkov